Pumunta sa content

Mga uri ng pagpapalaglag

Mayroong dalawang pangunahing opsyon sa pagpapalaglag: pagpapalaglag gamit ang gamot at mga pamamaraan sa klinika. Ang iyong mga opsyon ay maaaring mag-iba batay sa yugto ng iyong pagbubuntis at sa provider na iyong pinili.

Ang listahang ito ng mga bentahe at disbentahe para sa bawat uri ng pagpapalaglag ay makakatulong sa iyong magpasya kung ano ang pinakamainam para sa iyo.

Pagpapalaglag gamit ang gamot

Ang opsyong ito ay kilala rin bilang pildoras na pampalaglag, bagaman kailangan mong uminom ng dalawa nito. Ito ay karaniwang isang opsyon hanggang 10 o 11 linggo mula sa unang araw ng iyong huling regla.

Paano makakakuha nito

Sa California, maaari mong makuha ang iyong gamot sa pagpapalaglag sa pamamagitan ng koreo pagkatapos ng pagkonsulta sa isang kwalipikadong provider sa telehealth. Kung hindi, kakailanganin mong bumisita sa isang klinika nang personal upang makuha ang gamot.

  • Matutulungan ka ng Panghanap ng serbisyo sa pagpapalaglag sa California na makahanap ng isang telehealth o personal na provider.
  • Ang PLAN C ay nagbibigay ng impormasyon kung paano i-access ang mga opsyon sa home abortion pill online.
  • Sinusuportahan ng Aid Access ang lahat ng taong may hindi ginustong pagbubuntis upang makakuha ng mga tabletas na pampalaglag.

Paano ito umeepekto

Ang pagpapalaglag gamit ang gamot ay nangyayari kapag umiinom ka ng dalawang uri ng tabletas na hanggang 48 oras ang pagitan. Maaari mong inumin ang gamot sa isang klinika, sa bahay, o saan ka man nananatili.

Ang gamot ay humihinto sa paggawa ng iyong katawan ng mga hormone sa pagbubuntis. Ito ay nagiging sanhi ng iyong matris upang paalisin ang pagbubuntis.

Pagkatapos uminom ng parehong mga tabletas, karamihan sa mga tao ay naglalabas ng pagbubuntis sa loob ng 4 hanggang 5 oras. Para sa iba, maaaring magtagal ang proseso.

Matuto pa tungkol sa pangangalaga pagkatapos ng pagpapalaglag.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagpapalaglag gamit ang gamot, humanap ng provider at direktang makipag-ugnayan sa kanila.

Mga pamamaraan sa loob ng klinika

Kilala rin bilang pagpapalaglag sa pamamagitan ng operasyon, ito ay isang karaniwang pamamaraang medikal na ginagawa sa isang klinika o ospital.

Mayroong dalawang pangunahing opsyon sa pamamaraan: aspiration abortion at dilation and evacuation (D&E).

Ang uri ng pamamaraan na kakailanganin mo ay depende sa iyong yugto ng pagbubuntis at sa iyong mga medikal na pangangailangan at kagustuhan.

Aspiration abortion

Ang opsyong ito ay karaniwang magagamit hanggang 14 hanggang 16 na linggo mula sa unang araw ng iyong huling regla.

Gumagamit ang iyong provider ng banayad na pagsipsip at kung minsan ay isang maliit na medikal na tool upang alisin ang tissue ng pagbubuntis mula sa iyong matris. Ang pamamaraan ay karaniwang tumatagal ng mga 5 hanggang 10 minuto.

Dilation and evacuation (D&E)

Ang opsyong ito ay karaniwang ginagamit kung mahigit 16 na linggo na mula noong unang araw ng iyong huling regla.

Ida-dilate ng iyong provider ang iyong cervix at gagamit ng maliit na medikal na tool upang alisin ang tissue ng pagbubuntis mula sa iyong matris. Ang pamamaraan ay karaniwang tumatagal nang 10 hanggang 20 minuto.

Matuto pa tungkol sa pangangalaga pagkatapos ng pagpapalaglag.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagpapalaglag sa klinika, humanap ng provider at direktang makipag-ugnayan sa kanila.