Pumunta sa content

Maghanap ng provider ng abortion sa California

Para magpa-abort sa California, puwede mong protektahan ang iyong regular na provider sa pangangalagang pangkalusugan o puwede kang maghanap sa ibaba.

Panghanap ng pagpapalaglag sa California

Hindi kailangan na residente ka ng California para makatanggap ng mga serbisyo ng pagpapalaglag.

Mananatiling pribado at anonymous ang iyong paghahanap.

Ang paghahanap ay pinapagana ng Abortion Finder.

Mapa ng provider Mga credit ng mapa Lahat ng malapit na provider Mga resulta ng paghahanap Maghanap muli Ipinapakita ang 0 ng 0 resulta Telepono Pamamaraan sa klinika Magagamit ang Telehealth Telehealth lamang Mga pagpipilian lamang sa Telehealth Maaari kang makipag-ugnay sa isang serbisyo sa telehealth na nakabase sa California: Gumagamit ang <b>Choix</b> ng ligtas na pagmemensahe. Hindi mo kailangan ang video upang magamit ang Choix. Nag-aalok <b>si Hey Jane</b> ng ligtas na pagmemensahe at mga pagbisita sa video. Ang <b>Abortion on Demand</b> ay gumagamit ng mga pagbisita sa video. Ang <b>Abortion Telemedicine</b> ay gumagamit ng mga pagbisita sa video. Pill na pampalaglag Pill na pampalaglag (by mail) Pill na pampalaglag (for pickup) Mga Serbisyo Galawin ang mapa para ma-update ang mga resulta ng paghahanap sa ibaba. Address Numero ng telepono Website ng provider Isang JavaScript library para sa mga interactive na mapa Mga map tile ng Stamen Design, CC BY 3.0 — Data ng mapa © Mga kontributor ng OpenStreetMap I-filter ayon sa mga serbisyo Magagamit ang Telehealth Pill na pampalaglag Pamamaraan sa klinika {N} milya ang layo

Sa Labas ng California

Kung gusto mong bumiyahe sa California para magpa-abort, gamitin ang aming abortion finder sa California. Kung naghahanap ka ng provider sa abortion sa labas ng California, makakahanap ka nito sa pamamagitan ng aming listahan ng mga pambansang resource sa abortion.

Mga opsyong para lang sa Telehealth

Kung nakatira ka o nananatili sa California, maaari kang gumamit ng serbisyo sa telehealth upang makuha ang iyong gamot sa pamamagitan ng koreo. Ang mga pagpapalaglag ng gamot ay magagamit pa rin sa California, kahit na matapos ang isang desisyon ng korte ng pederal na distrito na naghihigpit sa paggamit ng mifepristone.

Gamitin ang abortion finder ng California sa page na ito para maghanap ng mga klinika sa California na may mga opsyon sa telehealth.

Puwede ka ring makipag-ugnayan sa isang serbisyo sa telehealth sa California.

  • Gumagamit ang Choix ng secure na pagmemensahe. Hindi mo kailangan ng video para gamitin ang Choix.
  • Nag-aalok ang Hey Jane ng secure na pagmemensahe at pagbisita sa pamamagitan ng video.
  • Gumagamit ang Abortion on Demand ng mga pagbisita sa pamamagitan ng video.
  • Gumagamit ang Abortion Telemedicine ng mga pagbisita sa pamamagitan ng video.

Hanapin ang mga opsyon sa telehealth na available sa United States sa Abortionfinder.org.

Impormasyon sa pekeng abortion

Tinatawag ding maling impormasyon, karaniwan online ang impormasyon sa pekeng abortion.

Mga Klinika

Posibleng kasama sa mga resulta sa paghahanap online ang mga klinikang hindi nagsasagawa ng mga abortion. Ang mga “klinika” na ito ay puwedeng magbigay ng mali, medikal na hindi tumpak na impormasyon online o nang personal tungkol sa abortion para kumbinsihin kang hindi magpa-abort. Kung minsan, ang mga ito ay tinatawag na mga crisis pregnancy center (CPC).

Gamitin ang abortion finder ng California para maghanap ng mga pinagkakatiwalaang provider malapit sa iyo.

At matuto pa tungkol sa kung paano matukoy ang mga CPC. Ang Departamento ng Hustisya ng California ay may gabay tungkol sa kung paano tumukoy ng mga pekeng klinika (PDF).

Mga pekeng social media account

Suriin ang anumang impormasyon sa abortion na makikita mo sa isang social media site.

  • Puwedeng mag-post ang mga pekeng social media account ng mali o nakakalinlang na impormasyon sa abortion.
  • Ang mga pekeng account ay puwede ring mag-post ng mga link sa mga pekeng klinika.
  • Ang iyong mga kaibigan o kapamilya ay puwedeng magbigay sa iyo ng maling impormasyon mula sa isang pekeng social media site.

Ang pinakamagandang paraan para makakuha ng tumpak na impormasyon sa abortion na nakaangkop sa iyong pagbubuntis ay ang paghahanap ng pinagkakatiwalaang provider at direktang makipag-ugnayan sa kanila.

Mag-ulat ng pekeng impormasyon

Para mag-ulat ng pekeng abortion clinic o website, sagutan ang form sa reklamo ng consumer sa website ng Departamento ng Hustisya ng California.

Puwede kang mag-ulat ng mga pekeng post o account sa social medi gamit ang social media app.

California at mga pambansang resource sa abortion

Maliban sa abortion finder ng California, maraming resource na makakatulong sa iyo na makita ang pangangalaga sa abortion na kailangan mo.

Abortion Finder (AbortionFinder.org)

FPA Women’s Health

Bisitahin ang website para sa impormasyon sa pangangalagang pangkalusugan ng kababaihan sa klinika at telehealth. Gamitin ang kanilang paghahanap para maghanap ng klinika na nakakatugon sa iyong mga pangangailangan.

I Need an A

Kinokonekta ng I Need an A ang mga tao sa mga klinika, provider ng pill-by-mail, kasalukuyang batas, pondo sa abortion, at pansuportang organisasyon. Makakatulong sila sa iyo na makakakuha ng mga naka-personalize na sagot sa maraming tanong tungkol sa abortion. Gamitin ang kanilang paghahanap para maghanap ng mga klinika malapit sa iyo. Available ang site sa English at Spanish.

National Abortion Federation

Para sa impormasyon tungkol sa abortion at iba pang resource, kasama ang pinansyal na tulong, tumawag sa 800-772-9100. Puwede mo ring gamitin ang kanilang paghahanap para maghanap ng provider.

Planned Parenthood

Gamitin ang kanilang paghahanap para maghanap ng mga klinika malapit sa iyo. Makakakuha ka rin ng listahan ng mga klinika sa California.